Ieder mens leeft en werkt in ruimten, omsloten of open. Om optimaal te functioneren moet dit een plek zijn waar jij je prettig voelt en je volledig kunt ontplooien.

Een plek waar je kunt ‘zijn’. 

Voor ieder mens heeft deze plek andere kenmerken en eigenschappen. Om er achter te komen wat deze precies zijn, wil ik eerst de opdrachtgever leren kennen. Ik kijk niet alleen naar de directe vraag maar ook naar wie mijn opdrachtgever is, hoe hij/zij nu functioneert in de betreffende ruimte en wat hij/zij willen in de toekomst en wat ze nodig hebben. Belangrijk zijn tevens kwaliteiten als ventilatie, licht, energie en materiaal gebruik.

Er ontstaat per klant een fylosofie over wie zij zijn en wat hun wens is.

pdf: werkwijze

hoe werk ik