Graag wil ik mijn kennis en passie doorgeven.

LIVING AWARENESS

Ik geef deze inspirerende lezing/workshop waardoor je je ogen opent voor nieuwe wegen, een andere kijk krijgt op hoe je je leven kunt leven en de mogelijkheden die je hebt om dit ook daadwerkelijk te doen. Deze bewustwording is belangrijk voor mij.  
Mijn kennis geef ik graag door aan kinderen op basisscholen maar ook aan kinderen in het voortgezet onderwijs of bij u in het bedrijf.  Ik maak gebruik van bewustwordingstechnieken, voelbare en interactieve relatie tussen de materialen en de mogelijkheden van deze materialen m.b.t. bouwen, wonen en werken.

LEEF JE BEWUSTZIJN!!

Wilt u meer weten, neem contact op.

lezingen en trainingen