Tele'Train Amsterdam

conceptontwikkeling en uitvoering Interieur

  • lunchruimte voor de werknemers
  • bar als tak vanuit de stam met details
  • zicht richting stam
  • lichtlijnen refereren naar de sapstromen in een boom
  • impressie kantoor

Komend uit het centrum van Amsterdam was de wens de stadse kwaliteiten in te brengen in het nieuwe kantoorpand in Amsterdam Zuid-Oost.

'De stam' in het centrum,waar zich de 'essentiele' levensfucties bevinden; keuken, toiletten, kopieren en bar. Als takken vanaf de stam hebben werknemers hun functionele plek, wel of niet omsloten.  Een open, prettige sfeer met gebruik van hout, leemverf en c2c materialen.

De bloeiende japanse kers, als in de tuin van het voormalige kantoor, symboliseert de verbinding tussen stam en medewerker. 

Overige projecten